مانده اعتبار {{credit ? credit.amount / 10 : 0 | currency('تومان')}}
 
جهت دریافت اطلاعات کد اعتبار و رمز عبور خود را در فرم بالا وارد کنید
موردی پیدا نشد
سیستممشخصات خریدمسافرینوضعیت / کد پیگیریقیمتتاریخ خرید 
{{booking.system | bookingSystem}}
مبدا{{booking.info.origin}}
مقصد{{booking.info.destination}}
شماره پرواز{{booking.info.flight_number}}
تاریخ{{booking.info.departure.date}}
زمان{{booking.info.departure.time}}
مبدا{{booking.info.origin}}
مقصد{{booking.info.destination}}
تاریخ{{booking.info.departure.date}}
زمان{{booking.info.departure.time}}
شماره قطار{{booking.info.train_number}}
واگن{{booking.info.wagon_name}}
{{passenger.first_name}} {{passenger.last_name}}
{{booking.status | bookingStatus}}{{booking.tracking_code}}
{{booking.price / 10 | currency('تومان')}}
{{booking.created_at.date}}{{booking.created_at.time}}